Personakt

Nils (Håkansson) eller Johan Trolle


Barn med ?

Barn:
Håkan Nilsson Trolle (1605 - )

Noteringar

Tillnamnet Trolle bars som släktnamn av flera familjer under 1600-talet, såväl bönder, borgare och officerare. Det finns även en gammal adlig släkt Trolle med rötter i medeltiden (där en av stamfäderna var storgodsägaren Arvid Trolle på Bergkvara, Bergunda socken utanför Växjö under 1400-talets slut). Ovanstående Trollesläkt som Håkan Trolle och Nils Håkansson Trolle var ej släkt med denna medeltida ätt.

Hette han Trolle eller var det ett namn som sönerna av någon anledning tog?
Fadern till de båda bröderna: ryttmästaren Nils Håkansson Trolle och Johan Håkansson Trolle är mig veterligt ej belagd av någon släktforskare tidigare. Han hette Håkan och var ofrälse. Då Johan Håkansson Trolle bodde i Björkö socken i Östra härad av Jönköpings län har denna ofrälse Trollesläkt troligen sin upprinnelse där. Ett hett tips är att undersöka den Håkan som ska ha bebott Trollagården i Åhult i Nävelsjö socken. Den saknade fadern?

Militiekontorets avlöningslistor för år 1702 kan man läsa följande under Södra Skånska kavalleriregementet:
" Qwartermestare Swen Strång avancerat ... i stellet d:n 14 dito [juni] ifrån Corporal Håkan Trolle, hwilken blef slagen wid Klischou d:n 9 Julij 1702".

I en annan avlöningslista står det om Håkan Trolle "...blef dödhskuten på slaget wijdh Klischou".

Men troligtvis var Håkan endast sårad/bortkommen i samband med slaget vid Kliszow. I
Militiekontorets avlöningslistor för år 1703 kan man läsa följande under Södra Skånska kavalleriregementet, Lars Hårds [Ö Göinge] kompani:

" Corporaler:
Håkan Trolle blef antagen i det vacante stellet effter fullmacht d:n 18 Octob: 1702 och är blifwen död d:n 16 Martij 1703...[etc]".

När Håkan kom tillbaka var kvartermästarebeställningen upptagen av den nyvärvade Carl Carlsson (fullmakt 19 juli 1702). Håkan får då tillbaka sin korpralstjänst på det vakanta 2:a korpralskapet. Om det nu inte fanns två Håkan Trolle. Håkan förlorade sin adelstitel, då han underlåtit att göra rusttjänst för att slippa delta i trettioåriga kriget som pågick då. Trettioåriga kriget utbröt i Böhmen i Tyskland år 1618. I detta krig deltog Sverige med kung Gustav II Adolf i spetsen och konungen stupade som bekant i slaget vid Lützen den 6 november 1632. Kriget avslutades i och med westfaliska freden år 1648.