1728-12-03 Cajsa Månsdotter                
  d  a  t  a k  ä  l  l  a  
  år namn titel plats anm år bok   sida AID  
  1728-12-03 Catharina   Barnarp, Granarp   1720 - 1767 född Barnarp C:2 41 v32648.b24.s41  
  1728 - 1734     Barnarp, Hyltena (1) 1721 - 1734 hf Barnarp AI:1 43 v18936.b32.s44  
  1735 - 1741 Caisa flicka Barnarp, Hyltena   1735 - 1741 hf Barnarp AI:2 17 v18937.b21.s17  
  1742 - 1748 Caisa flicka Barnarp, Hyltena "timar i Långaryd socken"? 1742 - 1748 hf Barnarp AI:3 15 v18938.b26.s15  
  1759-06-24 Caijsa Månsdotter Barnarp, Hyltena vigsel med Håkan Hällman 1720 - 1766 vigda Barnarp C:2 373 v32648.b190.s373  
  1759 - 1762 Caisa Monsdotter   Barnarp, Ulfsbo   1752 - 1773 hf Barnarp AI:4 288 v18939.b153.s289  
  1762-07-05 Caisa Månsdotter hustru Barnarp dotter Sara född 1720 - 1767 född Barnarp C:2 300 v32648.b154.s301  
  1764 - 1764 Caisa hustru Barnarp, Ulfsbo 1752 - 1773 hf Barnarp AI:4 258 v18939.b138.s259  
  1764-11-25 Cajsa Månsdotter   Barnarp, Ulfsbo död, "barnsäng" (2) 1720 - 1765 död Barnarp C:2 459 v32648.b233.s459  
         
  (1) husförhör finns bara till 1723. Föräldrar finns, Catharina ännu ej född.      
  (2) datum gäller begravning      
  Barnarp i Jönköpings län        
  hf = husförhör