1761-10-08 Widich Matsson                
  d  a  t  a       k  ä  l  l  a    
  år namn titel plats anm år bok   sida AID  
  1761-10-08 Widich   Grangärde, Sandviken   1752-1772 född Grangärde C:4 266 v130186.b169.s266  
  1761 - 1771 Widich son Grangärde, Sandviken 1761-1771 hf Grangärde AI:7a 467 v130127.b238.s467  
  1772 - 1784 Widic son Grangärde, Sandviken   1772-1784 hf Grangärde AI:8 252 v130129.b263.s252  
    (1) vigsel med Cherstin (Stina) Persdotter          
  1784-03-22 Grangärde, Södra Västansjö son Anders Widicsson född 1785-1794 hf Grangärde AI:9b 28 v130131.b36.s28  
  1785 - 1794 Widic Matsson måg Grangärde, Södra Västansjö   1785-1794 hf Grangärde AI:9b 28 v130131.b36.s28  
  1786-08-09 Grangärde, Södra Västansjö dotter Catharina född 1785-1794 hf Grangärde AI:9b 28 v130131.b36.s28  
  1789-03-05 Grangärde, Södra Västansjö son Petter född 1785-1794 hf Grangärde AI:9b 28 v130131.b36.s28  
  1782-02-25     Grangärde, Södra Västansjö son Eric född 1785-1794 hf Grangärde AI:9b 28 v130131.b36.s28  
  1794 - 1805 Widic Mattsson Grangärde, Lastomberg 1795-1805 hf Grangärde AI:10a 55 v130134.b60.s55  
  1794-12-25 Grangärde, Lastomberg son Johan född 1795-1805 hf Grangärde AI:10a 55 v130134.b60.s55  
  1797-07-12     Grangärde, Lastomberg dotter Christina född 1795-1805 hf Grangärde AI:10a 55 v130134.b60.s55  
  1800-05-06 Grangärde, Lastomberg dotter Lisa född 1795-1805 hf Grangärde AI:10a 55 v130134.b60.s55  
  1803-01-21 Grangärde, Lastomberg son Widich född 1795-1805 hf Grangärde AI:10a 55 v130134.b60.s55  
  1806 - 1815 Widich Matsson   Grangärde, Lastomberg   1806-1815 hf Grangärde AI:11a 50 v130137.b57.s50  
  1812 - 1822 Widich Matsson Grangärde, Lastomberg 1812-1822 hf Grangärde AI:12a 52 v130139.b60.s52  
  1822 - 1829 Widich Matsson Grangärde, Lastomberg 1822-1829 hf Grangärde AI:14a 81 v130143.b101.s81  
  1830 - 1840 Widich Matsson   Grangärde, Lastomberg   1830-1840 hf Grangärde AI:15b 54 v130147.b68  
  1841 - 1843 Widich Matsson Grangärde, Lastomberg 1841-1851 hf Grangärde AI:16c 204 v130151.b210.s204  
  1843-03-30 Widich Matsson f d torpare Grangärde, Lastomberg död, "ålderskrämpor" 1810-1843 död Grangärde F:2   v130207.b319  
                   
  (1) "gift i Westansjö" vigselbok saknas.          
               
  Grangärde i Dalarnas län            
  hf = husförhör